rectangle
half-circle

Oś czasu
działalności PZTP

03.2020
zatwierdzenie przez Ministerstwo Sportu poprawnego wniosku o nadanie uprawnień Instytucji Certyfikującej
02.2020
kwalifikacja „Trener Personalny” zostaje wpisana do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji po opublikowaniu obwieszenia Ministra Sportu
12.2018
PZTP wraz z EuropeActive organizuje (pierwszy raz w Polsce) 9. Edycję International Standards Meeting w Warszawie
07.2017
podpisanie umowy o współpracy z EuropeActive na mocy, której powstaje REPS-POL (Polish Register of Exercise Professionals)
05.2017
PZTP wchodzi w skład Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego
01.2017
podpisane umowy i rozpoczęcie prac nad kwalifikacją wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych
01.2016
w życie wchodzi ustawa o ZSK
10.2014
powstaje PZTP

Europejskie respektowanie certyfikatu

Jest dążenie do profesjonalizacji zawodu Trenera Personalnego poprzez stwarzanie warunków i rozwiązań prawnych, organizacyjnych i zarządczych zgodnie z polskimi i europejskimi standardami.

european-certificate

DOŁĄCZ DO TRENERÓW
Z CERTYFIKATEM PZTP

line decoration

Licencja Trenera Personalnego wydawana przez Polski Związek Trenerów Personalnych stanowi poświadczenie zdobycia kwalifikacji Trenera Personalnego wraz z ubezpieczeniem OC.

half circle decoration