Korzyści z posiadania afiljacji PZTP

To zgoda na używanie logotypu PZTP na certyfikatach oraz legitymacjach wydawanych podczas prowadzonych szkoleń obejmujących w swoim zakresie tematykę procesu Treningu Personalnego, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji przez Radę Walidacyjną PZTP.

Nadana afiliacja upoważnia do posługiwania się logotypem PZTP na wydawanych zaświadczeniach oraz sformułowaniem: „Szkolenie afiliowane przez Polski Związek Trenerów Personalnych”


Zgoda na używanie logotypu na zaświadczeniu o uczestnictwie w szkoleniu (na materiałach szkoleniowych i promocyjnych tylko zgłoszonego we wniosku szkolenia)


Rekomendacja szkolenia na stronie PZTP


Promocja afiliowanych szkoleń na social media PZTP poprzez zamieszczanie informacji o nadchodzącym szkoleniu,


Informacja o nadaniu afiliacji w zakładce „afiliowane szkolenia”


Potwierdzenie zachowania wysokiej jakości danego szkolenia


Każde afiliowane szkolenie posiada punkty edukacyjne, które są niezbędne trenerowi do przedłużenia ważności kwalifikacji


Afiliowane szkolenie stanowi niezbędny punkt edukacyjny dla każdego trenera

Afiliacja jest nadawana na czas określony tj. na jeden rok, następnie może być przedłużona na kolejny rok po otrzymaniu informacji o chęci przedłużenia przez jednostkę afiliowaną

  • Koszt afiliacji: 10zł*

*za każdy wydany certyfikat/zaświadczenie o ukończonym szkoleniu