Misją Polskiego Związku Trenerów Personalnych jest dążenie do profesjonalizacji zawodu Trenera Personalnego poprzez stwarzanie warunków i rozwiązań prawnych, organizacyjnych i zarządczych zgodnie z Polskimi i Europejskimi standardami.

Działania Polskiego Związku Trenerów Personalnych dla skutecznego realizowania przyjętej misji koncentrują się na zapewnieniu wsparcia trenerom, organizacjom zajmującym się rynkiem edukacyjnym w ramach kursów Trenera Personalnego i szkoleń podwyższających ich kwalifikacje oraz na propagowaniu m.in. dobrych praktyk świadczonych usług przez trenerów personalnych wyrażonych w wypracowanym standardzie kwalifikacji.

Polski Związek Trenerów Personalnych, realizuje w ramach przyjętej filozofii i misji działania mające na celu edukację, informowanie o sprawach ściśle związanych z szeroko pojętym treningiem personalnym i dzielenie się doświadczeniem ze środowiskiem Trenerów Personalnych. Działania te realizowane są przez PZTP podczas, konferencji branżowych, kursokonferencjach, forach, prasie branżowej, seminariach, webinariach i warsztatach.

Akcentowane w filozofii Polskiego Związku Trenerów Personalnych są takie wartości jak etyka pracy trenera, profesjonalizm i wysoka jakość usług świadczonych przez Trenera Personalnego na podstawie zweryfikowanych i potwierdzonych kwalifikacji poprzez niezależny i obiektywnie działający organ.

Dołącz i twórz społeczność Trenera Personalnego opartego o jakość usługi, kwalifikacje i kompetencje.  1. PZTP zrzesza trenerów, którzy opierają się w swojej pracy na rzetelnych, udokumentowanych empirycznie podstawach w postaci licencji opartej na procesie potwierdzenia kwalifikacji zgodnym z wytycznymi ministerialnymi w oparciu o ustawę o ZSK.

  2. W obliczu narastającej na rynku szkoleniowym fali pseudokoncepcji i podejść nieadekwatnych do treningu personalnego, propagujemy sprawdzone treści merytoryczne, które osadzone są w osiągnięciach nauki i praktyk.

  3. Naszym celem jest krzewienie w środowisku trenerskim wiedzy z zakresu psychologii, treningu na wszystkich poziomach, fizjologii, zarządzania i innych nauk, które stanowią treść treningu personalnego.

  4. Realizujemy cele Związku poprzez organizowanie cyklicznych wykładów, seminariów i warsztatów poświęconych poszerzaniu wiedzy i rozwojowi umiejętności przydatnych w pracy trenera.

  5. Oprócz dbałości o merytoryczną jakość pracy propagujemy też etyczne standardy związane z tym zawodem. PZTP pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla instytucji podejmujących decyzje dotyczące rynku szkoleń i standardów pracy trenera personalnego w Polsce i w Europie.

  6. Tworzymy wizerunek trenerów jako osób dobrze przygotowanych merytorycznie, opierających swoją pracę nie tylko na kompetencjach społecznych, ale przede wszystkim na rzetelnej i sprawdzonej wiedzy, odpowiednich kwalifikacjach oraz kompetencjach.Misją Polskiego Związku Trenerów Personalnych jest dążenie do profesjonalizacji zawodu Trenera Personalnego poprzez stwarzanie warunków i rozwiązań prawnych, organizacyjnych i zarządczych zgodnie z Polskimi i Europejskimi standardami.

Działania Polskiego Związku Trenerów Personalnych dla skutecznego realizowania przyjętej misji koncentrują się na zapewnieniu wsparcia trenerom, organizacjom zajmującym się rynkiem edukacyjnym w ramach kursów Trenera Personalnego i szkoleń podwyższających ich kwalifikacje oraz na propagowaniu m.in. dobrych praktyk świadczonych usług przez trenerów personalnych wyrażonych w wypracowanym standardzie kwalifikacji.

Polski Związek Trenerów Personalnych, realizuje w ramach przyjętej filozofii i misji działania mające na celu edukację, informowanie o sprawach ściśle związanych z szeroko pojętym treningiem personalnym i dzielenie się doświadczeniem ze środowiskiem Trenerów Personalnych. Działania te realizowane są przez PZTP podczas, konferencji branżowych, kursokonferencjach, forach, prasie branżowej, seminariach, webinariach i warsztatach.

Akcentowane w filozofii Polskiego Związku Trenerów Personalnych są takie wartości jak etyka pracy trenera, profesjonalizm i wysoka jakość usług świadczonych przez Trenera Personalnego na podstawie zweryfikowanych i potwierdzonych kwalifikacji poprzez niezależny i obiektywnie działający organ.

Dołącz i twórz społeczność Trenera Personalnego opartego o jakość usługi, kwalifikacje i kompetencje.